Aqiyə Naxçıvanlı: Heydər Əliyev tarix yaradaraq tarixləşən şəxsiyyətdir

 • 20-06-2022, 18:49
 • 216
Aqiyə Naxçıvanlı: Heydər Əliyev tarix yaradaraq tarixləşən şəxsiyyətdir


1993-cü ilin birinci yarısında - Azərbaycan dağılmaq və parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Dövlət idarəçiliyindəki kobud səhvlərin məntiqi nəticəsi olaraq ağır sosial-iqtisadi gərginlik pik həddinə çatmışdı. Ölkə faktiki olaraq vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Torpaqlarımız itirilir, hərc-mərclik, özbaşınalıq tüğyan edirdi. Belə bir vaxtda xalqımızın ulu öndər Heydər Əliyevə üz tutması təsadüfi deyildi. Çünki ölkədəki anarxiyanın, itaətsizliyin, hərc-mərcliyin, siyasi çəkişmələrin, Gəncədə başlanmış hərbi itaətsizlik fonunda qardaş qırğınının, qanunsuz silahlı dəstələrin Bakıya yürüşünün qarşısını yalnız onun müdrik siyasəti ala bilərdi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Aqiyə Naxçıvanlı deyib.

İyirmi doqquz il bundan əvvəl baş vermiş hadisələrə münasibət bildirən deputat Azərbaycanın müstəqilliyinin keşməkeşli olduğunu vurğulayıb: “Təbiidir ki, müstəqilliyin yolu çətindir, ağrılıdır. Lakin bu yolu keçmək üçün hər bir xalqa müdrik rəhbər, uzaqgörən lider gərəkdir. 1993-cü ildə vəziyyəti düzgün qiymətləndirən xalq ulu öndər Heydər Əliyevin Bakıya - ölkə rəhbərliyinə gəlməsini istəyirdi. O zaman hakimiyyətdə olan, əslində isə hakimiyyət rıçaqlarını səriştəsizlikləri üzündən itirən cəbhəçilər belə bu reallıqla barışmağa məcbur idilər. Onlar da vəziyyətdən çıxış yolunu xalqın istəyi ilə razılaşıb ulu öndər Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməkdə görürdülər.

Yəni, əsl reallıq belə idi. Ölkəyə rəhbərlik edənlər Azərbaycanı saldıqları girdabdan xilas etmək üçün Heydər Əliyevin gəlişini arzulayırdılar. Xalq isə öz sözünü müraciətləri, Naxçıvana yazdıqları məktubları ilə çoxdan demişdi.

1993-cü ilin 15 iyun tarixində Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Həmin gün parlamentin tarixi iclasında Heydər Əliyev çıxış edərək dedi: “Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm. Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını rəhbər tutaraq əlimdən gələni edəcəyəm. Ali Sovetin sədri kimi Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi özüm üçün əsas vəzifələrdən biri hesab edirəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında, müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini, harada olursa-olsun yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası, bundan sonra onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir başqa dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.

Deputat qeyd edib ki, Ulu Öndərin Ali Sovetin sədri seçilməsindən sonra ilk gündən parlamentarizm ənənələrinə sadiqlik özünü göstərdi. Hər bir qərarın qəbulunda aşkarlıq prinsipinə üstünlük verildi. Milli Məclisin iclasları, mətbuat konfransları, respublika əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla televiziya ekranlarına verildi. Ölkədəki vəziyyət xalqa olduğu kimi çatdırıldı. İctimai-siyasi həyatdakı gərginlik tədricən aradan qaldırıldı. Parlamentin 24 iyun tarixli iclasında Milli Məclis Prezident səlahiyyətlərinin Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu, artıq bütün hadisələrin dövlətin nəzarəti altına götürülməsi, xalqın iradəsinə tabe edilməsi demək idi.

Lakin məkrli qüvvələr, onların xaricdəki havadarları sabitliyin pozulması üçün cidd-cəhdlə çalışmaqda, separatizm meyillərini körükləməkdə idilər. Gəncədə baş verən hadisələrin yenicə sakitləşdiyi bir zamanda - avqustun 7-də cənub bölgəsində “Talış-Muğan Respublikası” elan olundu. Lakin separatizmin dəstəkçiləri yanılmışdı. Artıq zaman o zaman deyildi. İndi Azərbaycanın uzaqgörən, hadisələrə çevik reaksiya verən müdrik rəhbəri vardı. Elə də oldu. Heydər Əliyev avqustun 13-də parlamentdə həmin bölgədən olan deputatlar, ziyalılar, ağsaqqallarla görüşüb vəziyyəti müzakirə etdi. Avqustun 17-də isə Milli Məclis “Azərbaycan Respublikasının Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarında yaranmış vəziyyət haqqında” Qərar qəbul edərək “Talış-Muğan Respublikası” avantürasına siyasi qiymət verdi. Xalq bu siyasi qiyməti və siyasi iradəni dərhal qiymətləndirdi və tezliklə əhalinin istəyi ilə bu bədnam iddiaya son qoyuldu.

Deputat fikirlərinə əlavə edib ki, cəmi 4 ay Milli Məclisin sədri vəzifəsində olan Ulu Öndər bu müddətdə parlamentin ruhunu kökündən dəyişdi, Milli Məclisə siyasi mədəniyyət gətirdi. Onun iclas aparmaq tərzi, hər bir məsələyə reaksiyası, fikirləri ümumiləşdirmək və dəyərləndirmək bacarığı yeni bir məktəbin - parlamentarizm məktəbinin əsasını qoydu.

Ulu Öndər bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövründə respublikanın qarşısında duran strateji vəzifə və hədəfləri məharətlə müəyyənləşdirdi, dünyanın qabaqcıl dövlətlərinin təcrübəsində uğurla sınaqdan çıxmış müsbət inkişaf modellərinin Azərbaycan reallıqlarına adaptasiyasına müvəffəq oldu. Bu da tez bir zamanda öz bəhrəsini verdi. Qısa müddətdə ölkəyə investisiya axını başladı və bu da həm əhalinin güzəranında, həm də ölkənin iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsində özünü göstərdi.

Demokratik düşüncə və dəyərlərə hər zaman öz sadiqliyini nümayiş etdirən Ulu Öndər “Azərbaycan dövlətinin strateji yolu yalnız demokratiya, sərbəst iqtisadiyyat prinsiplərinin bərqərar olması, bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlığın inkişafıdır” tezisini irəli sürərək bu yolda öz mübarizəsini davam etdirdi. Qısa müddətdə dövlətçiliyin əsasları qoyuldu, müstəqil dövlətin Konstitusiyası qəbul edildi, milli ideologiyamız və onun əsasını təşkil edən azərbaycançılıq məfkurəsi qəbul olundu.

Aqiyə Naxçıvanlı sonda onu da qeyd edib ki, bu gün regionun, dünyanın nüfuzlu bir dövlətinə çevrilmiş bu kiçik ölkə ulu öndər Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin məhsuludur. Məhz onun sayəsində dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana ciddi diqqət yetirməyə başladı və ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin suveren aktoruna çevrildi. Ulu Öndər ilk gündən etibarən vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və hüquqi dövlət məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq davamlı islahatların reallaşdırılmasını təmin etdi.

Bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Ulu Öndər öz titanik fəaliyyətində həmişə xalqa arxalandı, ən çətin məqamlarda xalqla birlikdə oldu. Xalq-Heydər, Heydər-Xalq birliyi belə yarandı. Azərbaycan xalqında möhkəm bir əminlik yarandı ki, Heydər Əliyev müstəqilliyi, dövlət maraqlarını qoruyacaq və xalqın mənafeyi ilə bağlı ən düzgün qərar verəcəkdir.

Xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi olan Heydər Əliyev Azərbaycanın yeni tarixinin memarı və qurucusu kimi tarixləşdi və xalqın yaddaşında görkəmli dövlət xadimi kimi əbədiləşdi.

Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunu ölkəmizdə uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda əsaslı islahatlar həyata keçirilir. Digər tərəfdən isə Vətən müharibəsində əldə olunmuş möhtəşəm tarixi Qələbə və ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsilə Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar Azərbaycanın qarşısında tamamilə yeni, daha geniş iqtisadi inkişaf perspektivləri açır. Heç bir şübhə yoxdur ki, xalqımız Ulu Öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu imkanları reallaşdıracaq və Azərbaycan qısa zaman ərzində dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən birinə çevriləcək.
Oxşar xəbərlər
XƏBƏR LENTİ
  Bu gün Milli Mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin doğum günüdür
  Laçın aeroportu saatda 200 sərnişinə xidmət göstərə biləcək
  Vilayət Eyvazov üçün ÖZƏL GÜN
  İlham Əliyev:
  Qurban bayramında neçə gün iş olmayacaq?
  Sahil Babayevdən müharibə iştirakçıları və 80 manat barədə açıqlama
  Bakıda daş karxanasında fəhlə faciəvi şəkildə ölüb
  Cüneyt Arkın vəfat etdi - FOTO
  Hərbçiləri öldürülən Putin Ukraynaya onu göndərir: təqaüddəki 128 kq-lıq general - FOTO
  Prezident Bakıda keçirilən konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
  Lirə 10 qəpik oldu
  DYP-dən ot bağlamaları daşıyan sürücülərə müraciət
  Nikol elan etdi: Laçından ermənilər köçürülür. Hara?
  “Laçın dəhlizi və Laçın şəhəri Azərbaycana təhvil veriləcək”
  Ərdoğan: “Türkiyəni terror dəhlizi ilə mühasirəyə almaq cəhdlərini uğursuzluğa düçar etdik”
  Türkiyənin Suriyada antiterror əməliyyatına nə zaman başlayacağı açıqlandı
  Dərmanların qiymətində 350 faizlik fərq - AĞLASIĞMAZ RƏQƏMLƏR ÜZƏ ÇIXDI - VİDEO
  Tovuzda ağır qəza: 2 ölü, 3 yaralı
  Azərbaycan, Türkiyə və İran XİN başçıları Tehranda üçtərəfli görüş keçirəcək
  Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır – Paşinyan
  Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Şuşanın infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı yeni layihələr həyata keçiriləcək”
  “Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru bərpa edəcəyik”
  “İstisu suyu ixrac ediləcək” - Prezident
  “Bu gün mən burada olmalı idim”
  Prezident Murov dağının altından çəkilən tuneldən danışdı
  Bakı Bəyannaməsi imzalandı
  İlham Əliyev Kəlbəcərlə bağlı göstəriş verdi
  Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib - GENİŞ REPORTAJ
  Hikmət Mirzəyev şəhid övladları ilə görüşdü - Fotolar
  Prezident Ümumdünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyasında videoformatda çıxış etdi
  Prezidentdən Ermənistana daha bir - Xəbərdarlıq
  Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçına səfər edib - FOTO
  Kamaləddin Qafarov: “Silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsi Azərbaycanın strateji hədəflərindən biridir”
  Azərbaycan Ordusunun yaradılmasından 104 il ötür
  Prezident Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib
  Prezident bir qrup hərbi qulluqçunu təltif edib - SİYAHI
  Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı 114 hərbçi təltif olunub
  Prezident onlara rütbə verdi - SƏRƏNCAM
  DGK-dan daha bir qanunsuzluq - Yüklə dolu maşın terminaldan çıxarıldı - Videolar
  İş adamı Bakı Baş Gömrük İdarəsi rəisindən şikayətçidir - Rəsmi məktuba şifahi cavab verilir - VİDEO+FOTO
  Kamaləddin Qafarov: “Bu səfər münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına kömək edəcək”
  Kreml rəsmi Bakı ilə anlaşdı: Paşinyanın son “manevr pəncərəsi” də bağlandı
  Zelenski Gürcüstan xalqına müraciət ünvanlayıb: “Biz sizə kömək edəcəyik!”
  Gürcüstanda aksiyaçılar Baş nazirin istefasını tələb edir
  Səttar Möhbalıyev: “Azərbaycanda sarsılmaz xalq-ordu birliyi mövcuddur”
  Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının adı dəyişdirilib
  “ATƏT-in Minski qrupu fəaliyyətini dayandırıb” - Lavrov
  Gəncə DYPŞ rəisinin bu günki idarəçiliyi əksəriyyətə örnək ola bilər
  Azərbaycan və Ermənistan Baş prokuroru görüşəcək
  Azərbaycanda tanınmış klinika fəaliyyətini dayandırdı - VİDEO
  Azərbaycanın amfibiya tipli təyyarəsi Türkiyədə yanğınlarla mübarizəyə başlayıb - VİDEO
  Lavrov Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
  Azərbaycan və Rusiya XİN başçılarının görüşü başlayıb
  Prezident BP qrupunun baş icraçı direktorunu qəbul edib
  Qara Dəniz Bankının Azərbaycana yatırımlarının həcmi açıqlandı
  Partiya rəhbərləri Zəngilana getdi
  Rusların atdığı raket öz başlarına düşdü – VİDEO
  Aqiyə Naxçıvanlı: “Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin inkişafını daim xüsusi diqqətində saxlayır”
  Dünyanın ən varlı adamının övladı cinsiyyətini və adını dəyişdi - FOTO
  XİN Azərbaycana dəstək verən ölkələrə təşəkkür edib
Təsisçi: Qasımova Vəfa
Tel: (+99450) 277-95-00
Baş redaktor: İbadullayev Bəybala Aşur oğlu
© 2016 Copyright XTV.az. Bütün hüquqları qorunur. Məqalələrə istinad etmək mütləqdir