Qurtuluşdan Zəfərə, Zəfərlə gələcəyə!

 • 9-06-2021, 22:47
 • 416
Qurtuluşdan Zəfərə, Zəfərlə gələcəyə!

Bu gün hamının olan tək İLHAMIN eşqinə. Salamlar olsun sənə!

Zəlimxan Yaqub.


44 günlük Vətən müharibəsində işğal altında olan bütün torpaqlarını azad, sərhədlərini bərpa edən, Şanlı Qələbə qazanan, Azərbaycan xalqı dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 15 İyun – Milli Qurtuluş Gününu bu il özünəməxsus təntənə ilə daha möhtəşəm, Tam Qurtuluş bayramı kimi qeyd edir.

Azərbaycan xalqı müstəqil dövlət qurmağı özünə ən müqəddəs arzu, amal bilmiş və onun gerçəkləşməsi uğrunda əsrlərlə mətanətlə mübarizələr aparmış, milyonlarla vətənpərvər igidlərimiz bu sevdaya canlarını qurban vermişlər. Xalqımızın müstəqillik uğrunda apardığı bütün mübarizələrdə qazandığı ən böyük zəfəri, şərəfli anı, önəmli tariximiz -Milli Qurtuluş Günüdür.

Milli Qurtuluş Gününə qədər olan nə varsa yalnız xəyaldır. Möhtəşəmliyi, əzəməti ilə xalqımızın taleyində özünəməxsus yeri olan bu gün, ictimai, siyasi və bir tarixi hadisədir.

Bu gün uzun illər zülmətə və ümidsizliyə qərq olmuş bir məmləkətə Günəşin doğduğu, onun övladlarının ayağa qalxıb inamla “Biz də varıq, bu bizim Vətənimizdir” dediyi gündür.

Bu gün, müstəqillik adlı nakam xəyallarının yenidən gerçəkliyə qovuşduğu, “Azərbaycan, of sağalmaz yaram hoy...” deyən Almas İldırımların, Vətəndən didərgin düşən Cümhuriyyət qurucularımızın müqəddəs ruhlarının rahatlıq tapdığı bir gündür.

Bu gün xoşbəxt gələcəyimizin təməli və xeyir-duaçısı milli birliyimizin ünvanı olan Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyaya yenidən gəldiyi gün, bütün şərəfli ömrünü Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin inkişafına həsr etmiş, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıdışı ilə tarixə çevrilən bir zamandır.

Sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra, müttəfiq respublikaların hər biri müstəqillik qazandı. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası da müstəqil dövlətə-Azərbaycan Respublikasına çevrildi. Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə etsə də, o dövrdə mövcud hakimiyyət buna lazımınca dəyər və qiymət verə bilmədi. O illərin acı xatirələri hələ də yaşlı nəslin yaddaşındadır. Onları əsla nə unutmaq, nə də yaddan çıxarmaq mümkündür. Ən yadda qalanlar isə xaos-dərəbəylik, “hüdudsuz demokratiya”, müxtəlif mərkəzlərdən idarə olunan hərc-mərclik, hakimiyyət uğrunda aparılan qaydasız mübarizələr, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi... Ən başlıcası isə ümidsizlik və kimsəsizlik içində qalan xalq, itirilən torpaqlar, ölən cavanlar, axan göz yaşları, bir-birindən bəd gələn xəbərlər...

Və nəhayət, hamının gözü qarşısında süqutunun son akkordlarını yaşayan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi idi.

Belə bir vaxtda xalqımız bütün çətinliklərə baxmayaraq, öz azadlıq mübarizəsini daha əzmlə davam etdirirdi. Min bir çətinliklə Vətənə qayıdan Heydər Əliyev böyük xalq sevgisi ilə qarşılandı. Onun qayıtması xalqımızda bir canlanma yarandı, gələcəyə inam baş qaldırdı. Bundan vahiməyə düşən mövcud hakimiyyət min bir yolla onun Bakıda qalmasını əngəllədi. O, məcburən Naxçıvana getməli oldu.

Heydər Əliyev tezliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali məclisinə sədr seçildi. Onun cəfakeşliyi nəticəsində üçrəngli bayrağımız ilk dəfə rəsmi olaraq Ali məclisin binasında dalğalandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı. Bu SSRİ miqyasında mövcud hakimiyyətə qarşı atılan həm ən cəsarətli, həm də ən qorxulu ilk addım idi.

Naxçıvanda müstəqillik uğrunda atılan bu cür qətiyyətli addımlar bütöv Azərbaycanı hərəkətə gətirdi, milyonlara qol-qanad, güc-qüvvə verdi. Görülən işlərin müjdəsi ellərə ildırım sürəti ilə yayılırdı. Hamı Naxçıvanda baş verənlərə, qazanılan böyük uğurla ilk başlanğıc, yeni ümid işığı kimi baxırdı. Bakıda isə bir qaranlıq, ətalət hökm sürürdü: “Bakının dərdi var, Bakı xəstədir” deyimini sanki böyük Səməd Vurğun bu dövr Bakısı üçün demişdir.

İstər xalq, istər millət, tayfa, istərsə də fərd dar günündə son ümidinə səslənir. 1993-cü ilin çətin və ağır bir zamanında müdrik Azərbaycan xalqı, başda ziyalılar olmaqla, ayağa qalxaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü. Xalqın təzyiq və təkidi ilə mövcud hakimiyyət özündə güc taparaq, hamının ümid və inam yeri olan, beynəlxalq aləmdə layiqli hörmət, böyük nüfuz qazanmış, əsl siyasət adamı olan Heydər Əliyevə müraciət etdi. Bütün şərəfli ömrünü xalqının və Vətəninin inkişafına bəxş edən Heydər Əliyev xalqın səsinə səs verdi və öz xilaskarlıq missiyasını həyata keçirdi.

Məhz 15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı dövlətimizi və xalqımızı bütün bəlalardan xilas etdi, yeni bir dövrün, inkişaf və tərəqqinin əsasını qoydu. Onun rəhbərliyi ilə geniş islahatlar vüsət aldı. Sovetlər Birliyinin dağılması ilə birgə dağılan iqtisadiyyatımızın, digər sahələr kim təhsil sistemimizin də yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var idi. Bütün dövrlərdə təhsilin inkişafına xüsusi dəyər verən dahi Şəxsiyyətin diqqətindən bu önəmli məsələ yayına bilməzdi. Milli Qurtuluşun ilk günlərində Heydər Əliyev mövqeyini birmənalı olaraq bildirdi: “Müstəqillik dövrünün tələblərinə cavab verən yeni təhsil sisteminin yaradılması üçün köklü islahatların həyata keçirilməsi zəruri və təxirəsalınmazdır”.

Heydər Əliyevə olan böyük el məhəbbəti hər bir kəsin ilham mənbəyinə çevrildi. Hər bir kəs böyük ruh və inamla Ulu Öndəri öz yanında, özünü isə onun

yanında bildi. Ölkə iqtisadiyyatında bir canlanma başladı, kəndlər, şəhərlər dirçəldi, çiçəkləndi, uğurlar bir-birini əvəz etdi. Dünya ölkələri Azərbaycan Respublikasına müstəqil, demokratik və dünyəvi bir dövlət, layiqli tərəfdaş kimi inam və etibarla baxmağa başladılar. Qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan, min illərlə dünyaya hökm edən bir xalqın dövlət müstəqilliyinin təməli bir sevgi-inam əminliyi ilə quruldu. Ulu Önədərin Vətən sevgisi, möhkəm iradəsi, dövlətimizin parlaq gələcəyinə olan böyük inamı ilə yoğrulan:“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir.” deyə söylədiyi fəlsəfi fikirləri hər bir azərbaycanlı üçün əsas şüar, əsas meyar oldu.

Heydər Əliyev bəşər övladının tuta biləcəyi ən yüksək mövqeyin fövqündə-xalq sevgisi qazanaraq Ümummilli liderə çevrildi. Onun ən böyük dahiyanə əsəri isə hər bir ölkə vətəndaşının, eləcə də dünyada yaşayan milyonlarla azərbaycanlının əsl Vətəni, “Müstəqil Azərbaycan dövləti” oldu.

Müdrik Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlətinin gələcəyi naminə özünün əsl varisi-İlham Əliyevə olan böyük inamını, ona əminliklə inanan xalqına bildirdi. Qədirbilən xalqımız belə bir tarixi məqamda İlham Əliyevin simasında yeni lideri sevinclə, tam əminliklə qarşıladı. Çox keçmədi gözləntilər özünü doğrultdu. Qazanılan uğurlar bir-birini əvəzlədi, sosial-iqtisadi inkişaf hər tərəfdə özünü göstərdi. Xalqımızın daha böyük arzularına, ən yaralı yerimiz olan Qarabağ probleminin həllinə də hər kəsin qəlbində bir inam işığı yandı.

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də erməni təxribatına cavab olaraq ordumuz həyacan siqnalı ilə ayağa qalxdı. 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yenilməz Ordumuzun-igidlərimizin uca zirvələrə sancdığı üçrəngli Qələbə bayraqları işğal olunmuş torpaqlarımızın hər bir yerində qürurla dalğalanaraq bu torpaqların kimə məxsus olduğunu düşmənlərimizə və dünyaya əminliklə bir daha bildirdi.

Bu möhtəşəm qələbə Vətənimizin hər bir övladına əbədi bir qurtuluş baharı, azərbaycanlı olmaq ucalığı və şərəfi bəxş etdi. Bütün uğurlarmızda olduğu kimi bu qələbənin də təməlində xalq-dövlət birliyi, Ali Baş Komandana-İlham Əliyevə olan ümumxalq sevgisi və sonsuz inam dayandı. Bu ilahi sevgi və inam bizləri bir yumruq altında-Döyüşən xalq kimi birləşdirdi. Biz bir ola bildik. Bu təntənəni, tərəqqini özününkü bilən hər bir azərbaycanlı özünü bu gün əvvəlki illərdən çox xoşbəxt və bəxtəvər hesab edir, indi daha əminliklə və qürurla ucadan deyir: “...fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.

Qalib Azərbaycan Respublikası özünün sosial-iqtisadi inkişafının yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. İlham Əliyevin:"Biz elə güclü iqtisadiyyat yaratmalıyıq ki, o iqtisadiyyat ölkəmizin uzunmüddətli inkişafını təmin etsin" çağırışı bütün fəaliyyətimizin əsas istiqamətidir. İndi cəbhənin ön xətti sərhədlərdən deyil, təhsildən keçir. Gəncliyimiz çiçəklənən Vətənimizin böyük uğurlarına imza atmaq üçün daha əzmlə çalışmalı, hünər göstərməlidir. Elə yaşayıb yaratmalıyıq ki,

vətənimizin uğurları, sevinci bol, iqtisadi və hərbi gücü isə tükənməz olsun. Vətənə xidmət göstərmək kimi müqəddəs bir işdə xalqımızın sevimli oğlu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu hər birimiz üçün Vətən ünvanlı və Vətən sevdalı bir məktəb olmalıdır.

İndi dünya Azərbaycanımıza heyranlıqla baxır. Prezident İlham Əliyev yanvarın 6-da 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə işğaldan azad olunan torpaqlarda bu il geniş quruculuq işlərinin aparılacağını xüsusilə vurğulaması qalib ölkənin iqtisadi qüdrəti ilə bağlı dünyaya növbəti bir mesaj oldu.

Bütün sahələrdə hər gün qazanılan uğurlarmız növbəti uğurlarımızın astanasıdır. Milli Qurtuluş Gününün övladı olan, gündən-günə çiçəklənən qalib Vətənimizin- Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən böyük uğurları isə hələ qabaqdadır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əbədi, sarsılmaz, dönməz olmasına sonsuz əminliklə inanan xalqımızın hər bir övladı öz minnətdarlıq hissini Azərbaycanın xalq şairi Zəlimxan Yaqubun sözü ilə bildirir:

Neçə sönməz ocağın, yanan şamın eşqinə. Müqəddəs əqidənin, saf inamın eşqinə. Bu gün hamının olan tək İLHAMIN eşqinə. Salamlar olsun sənə!

VİDADİ ÖMƏR oğlu ORUCOV,

pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Oxşar xəbərlər
XƏBƏR LENTİ
  Laçının Qarakeçdi kəndi - VİDEO
  Evli kişilərin ölüm və ya iflic ehtimalının yüsək olmasının səbəbi - ARAŞDIRMA
  Sabah 43 dərəcə isti olacaq
  İlham Əliyev “Gülüstan” sarayında yaradılan şəraitlə tanış oldu - FOTOLAR
  Lukoşenkodan Avropaya:
  Bir qrup hərbçi “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi
  Nazir qayınatanı işdən çıxarıb, kürəkəni təyin etdi
  COVID-19-a qarşı vaksin insanın DNT-sini dəyişir? – RƏSMİ AÇIQLAMA
  Qubadlıda döyüşənlər də təltif edildi
  Zəngilanın azad olunmasına görə təltif edilənlərin - Siyahısı
  Bir qrup hərbçi “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi
  Tehran Mənsimov da təltif edildi
  Bir qrup hərbçi “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi - SƏRƏNCAM
  Prezidentdən Hikmət Mirzəyevlə bağlı SƏRƏNCAM
  Prezident sərəncam imzaladı
  Azərbaycanda dəhşət: qohumlarını güllələdi - ADLAR
  Həyət toyları bu qaydalarla keçiriləcək - DİN-dən AÇIQLAMA - VİDEO
  İstanbulda azərbaycanlı sürücü güllələndi - VİDEO
  Günün rəsmi valyuta məzənnələri açıqlandı
  Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanının investisiya naziri ilə görüşüb
  Vilayət Eyvazovdan yeni təyinat
  Ağdamın Salahlı Kəngərli kəndindən görüntülər - VİDEO
  Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə nümunəvi ölkədir
  Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı İlham Əliyevin liderliyini alqışlayır
  Azərbaycanın Covid-19 pandemiyası ilə uğurlu mübarizəsi
  COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycan təcrübəsi
  Banklara 921 milyonluq kredit geri qaytarılmayıb - SƏBƏB
  “BİZON energy” energetik içki deyilmiş - RƏSMİ
  Azərbaycan Prezidenti BMT-nin ali nümayəndəsini qəbul edib
  İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqtisadiyyat nazirini qəbul etdi - YENİLƏNİB
  İlham Əliyev dövlət qulluqçularını təltif etdi - SƏRƏNCAM
  ABŞ Rusiya və Çinin dollardan xilas olmaq planlarına cavab verdi
  Ölkəyə gətirilən bahalı mebellər çox ucuz rəsmiləşdirilir - Kimsənin də xəbəri yox?
  Azərbaycan Dünya Bankının kreditindən imtina etdi - RƏSMİ
  Şoyqu: “Avropada vəziyyət partlayış həddindədir”
  Yas mərasimləri bu şərtlə keçirilə bilər - AÇIQLAMA
  Toy qərarından sonra restoranlarda kəskin bahalaşma - QİYMƏTLƏR
  Bakıda söküləcək məktəblər açıqlandı - VİDEO
  Azərbaycanda məktəbli oyuna görə döyüldü, xəstəxanada öldü - FOTO
  Putindən Qarabağla bağlı AÇIQLAMA
  Tarkan yeni imicilə təəccübləndirdi – FOTO
  Günün rəsmi valyuta məzənnələri açıqlandı
  Azərbaycanda 6-7 aydan bir peyvəndlənmə təkrarlanacaq - Həkim
  İran-Türkiyə sərhədi silkələndi
  Tokio-2020-də spirtli içkilər satılmayacaq - SƏBƏB
  Daha 13 erməni terrorçunun məhkəməsi başlayır
  Aİ ilə Türkiyə arasındakı bu razılaşma vacibdir -Merkel
  “Taliban” Əfqanıstan-Tacikistan sərhədinin əsas keçid məntəqəsini ələ keçirdi
  Putin əfsanəvi Ənvər Məmmədovun nəvəsinin namizədliyini irəli sürdü
  Avro-2020-də yarımfinal və final oyunları ilə bağlı yeni qərar verildi
  Türkiyə 10 ildən sonra “Avroviziya”ya qayıdır
  Azərbaycanlı idmançı Qran-Pridə birinci oldu
  Dünya Kubokuna qatılacaq şahmatçılarımız açıqlandı - RƏSMİ
  Azərbaycanda iyulun 1-dən yeni qadağa tətbiq olunacaq
  Dünya Bankından Azərbaycan üzrə 5 illik strategiya: Qarabağda bərpa işi də daxil edəcək
  Deputat Fulya Öztürk haqda:
  DYP bu dövlət qurumunu cərimələdi
Təsisçi və baş redaktor: Qasımova Vəfa
Tel: (+99450) 277-95-00
© 2016 Copyright XTV.az. Bütün hüquqları qorunur. Məqalələrə istinad etmək mütləqdir